Volný čas

Víc než půlka Češek si nevěří!

23.1.2018  | 
pexels-photo-580631

ŽENY s.r.o., největší česká interaktivní skupina žen, zaměřená na sdílení osobních příležitostí, doporučení a recenzí, zpracovala průzkum zaměřený na zdraví a sebevědomí českých žen. Z výsledků dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 680 žen, je patrné, že ženy považují své zdraví a zdraví své rodiny za nejdůležitější na světě. Klíčová je pro ně preventivní péče. Přestože téměř 61 % žen hodnotí své zdraví spíše pozitivně, stále si příliš nevěří. Pokud jsme ale zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse a našem sebevědomí. ŽENY s.r.o. se proto v roce 2018 v rámci svého programu na podporu sebevědomí žen zaměřuje právě na podporu fyzické i psychické stránky zdraví.

  • Téměř 40 % žen se domnívá, že jejich zdraví není v pořádku
  • Téměř 61 % respondentek hodnotí své zdraví spíše pozitivně
  • Míru svého sebevědomí hodnotí spíše pozitivně pouze 45 % oslovených
  • Ženy nejčastěji považují zdraví a zdraví své rodiny za to nejdůležitější na světě
  • Až 73 % oslovených žen věří, že přistupuje k otázce prevence aktivně
  • Odborníci doporučují věnovat péči vlastnímu zdraví a psychické pohodě

sea-beach-holiday-vacation

Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme. Tuto skutečnost potvrzuje i průzkum komunity ŽENY s.r.o. 22 % žen vnímá zdraví jako to nejdůležitější na světě. Dalších 19 % za klíčové považuje zdraví celé rodiny. Významná skupina žen, tzn. 16 % oslovených, vnímá zdraví jako něco, co si za peníze nekoupíme (viz graf 1). Přestože řada žen hodnotí péci o své zdraví jako dostačující, často ji vnímá převážně jako preventivní návštěvy u lékaře.

Co pro Vás zdraví znamená?

graf1

Zdroj: ŽENY s.r.o.

Současná žena musí být matkou, manželkou, kamarádkou, ale také úspěšnou zaměstnankyní nebo podnikatelskou a v neposlední řadě ženou. Všechny tyto role a to, jak se s nimi potýká, ovlivňuje její sebevědomí. Kromě péče o domácnost a rodinu nebo dosažení pracovního úspěchů, jsou na ni kladeny i vysoké nároky v oblasti vzhledu nebo fyzické a psychické kondice. „Ženy jsou v tomto ohledu zodpovědnější, pravidelně navštěvují preventivní prohlídky, více dbají na zdravý životní styl. Stále to však není dostačující, ať už z důvodu nedostatku času nebo proto, že vlastně nevědí, jak o své zdraví pečovat. Často řeší i pouze fyzickou stránku a zapomínají na své psychické zdraví“, říká MUDr. Karel Bláha, praktický lékař z poradny uLékaře.cz. Z výsledků průzkumu je patrné, že pouze 12 % chodí pravidelně do přírody a 10 % oslovených žen zdravě jí. Dokonce ještě menší podíl žen uvádí, že pravidelně odpočívá, snaží se nestresovat, naslouchá svému tělu, pravidelně jí, sportuje nebo dokonce medituje (viz graf 3). Přičemž právě stres a únava, nedostatek času na sport a relaxaci nebo zanedbaný vzhled patří mezi faktory, které sebevědomí žen značně snižují.

pexels-photo

Jak se hodnotíte v otázce sebevědomí?

(1 -úplně bez sebevědomí, 10 – nejvyšší možné sebevědomí)

graf2

 

Zdroj ŽENY s.r.o.

„Jsme-li zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse, a tudíž na našem sebevědomí. Proto se v roce 2018 zaměříme na dva aspekty tvořící harmonii v nás, a to zdraví a duchovno. Důležité je mít se skutečně rády takové, jaké jsme… uvnitř i vně. Návštěvnice akce Den, kdy se budu mít ráda, mohou kromě konzultací s praktickými lékaři, psychology, dermatology nebo praktickými chirurgy využít i služeb nutričních poradců, masérů a terapeutů nebo poradců na zdravý životní styl,“ říká Eva Čejková Vašková, zakladatelka a jednatelka společnosti ŽENY s.r.o.

Co pro své zdraví děláte?
graf3
                                              

O projektu ŽENY s.r.o.:
Interaktivní platforma žen, které tvoří obsah online www.zenysro.cz a offline v devíti městech ČR ve franšízách coworkingových centrech Pracovny ŽENY s.r.o. Komunita dnes sdružuje 63 tisíc žen s detailní znalostí chování a dat o ženách, které ovlivňují 80 % nákupních rozhodnutí. Zapojené ženy pravidelně sdílí své zkušenosti, recenze, ale také příležitosti a pracovní možnosti. Součástí projektu je i podpora malých a začínajících podnikatelek na www.podnikavazena.cz

Mohlo by se Vám líbit